Work Safe, Home Safe - turvallisesti kotona ja työssä; se on meidän tavoitteemme.

Golderin tavoitteena on olla toimialallaan edelläkävijä työsuojelu- ja -turvallisuusasioissa rakentamalla kulttuuria, jossa työsuojelu ja -turvallisuusasiat huomioidaan ensin ja sisällytetään tapaamme toimia. Koulutamme henkilökuntaamme säännöllisesti varmistaaksemme, että henkilökunta voi toimia turvallisesti sekä työssä että kotona.

Asiakkaillemme, työntekijöillemme ja alihankkijoillemme on selvää, että työsuojelu ja -turvallisuus ovat keskeisessä asemassa Golderin toiminnassa. Työsuojelu ja -turvallisuus ovat ratkaisevia tekijöitä, kun asiakas valitsee Golderin, yhtä lailla kuin meille rekrytointi- ja urakehityssuunnitelmissamme ja valitessamme yhteistyökumppaneita ja alihankkijoita.

Tavoitteenamme on tarjota työympäristö, joka on turvallinen ja jossa vältytään vakavilta onnettomuuksilta työtehtäviä suoritettaessa. Avainasemassa on esimiehemme, jotka vievät työsuojeliukulttuuriamme eteenpäin.


Lisätietoja työsuojelupolitiikastamme (Health & Safety Policy) (PDF, 139 KB)