Olemme kestävään kehitykseen sitoutunut vastuullinen yritys.

Me Golderissa ymmärrämme, että asiakkaidemme ja meidän oman liiketoimintamme onnistuminen on entistä enemmän riippuvainen siitä, että kestävän kehityksen periaatteet tuodaan olennaiseksi osaksi yrityksen toimintoja ja projekteja.

Meidän tavoitteemme, "Suunnittelemassa maapallon kehitystä, ymmärtäen sen ainutlaatuisuuden.", tuo esille sitoutumisemme kestävään kehitykseen, joka yleisesti määritellään "..kehityksenä, joka tyydyttää nykyiset tarpeet ilman, että tulevaisuuden sukupolvien kyky tyydyttää omat tarpeensa vaarantuvat."

Lue lisää meidän Sitoumuksesta Kestävään Kehitykseen ja siitä kuinka se liittyy yrityksemme eri piirteisiin:

Lue lisää kestävän kehityksen toteutumisesta yrityksessämme viimeisimmästä "Kestävän kehityksen raportista" (Sustainable Development Report, englanniksi).